MUSEUM MILITAIRE TRADITIE BESTAAT AL VIJFTIG JAAR

Wist u, dat Museum Militaire Traditie al vijftig jaar bestaat? De basis voor dit museum werd ooit gelegd door Piet en Jaap van der Burg, een vader en zoon met een passie voor het verzamelen van militaria. Sinds de jaren tachtig is hun collectie ondergebracht in een stichting en in de loop der jaren flink uitgebreid. Ondanks het feit, dat de stichting geen rijks- of gemeentesubsidie ontvangt en volledig afhankelijk is van donaties en entreegelden, is het bestuur er in geslaagd het museum in stand te houden. De afgelopen twee jaar heeft de vaste tentoonstelling een ingrijpende update ondergaan. Het onderstaande filmpje gemaakt door een medewerker van het AD geeft u een indruk van wat er in het museum zoal te zien is.   

 

HERINRICHTING VASTE COLLECTIE

In het kader van de herinrichting van de vaste collectie hebben de museumploegen wederom vorderingen gemaakt. In verband met de wisselexpo over de Tweede Wereldoorlog is er een aantal voor die oorlog relevante poppen van de bovenverdiepng naar beneden verhuisd. De ruimte die er boven in de afdeling Koninklijke landmacht 1940-2019 is ontstaan, wordt gebruikt voor het tonen van de ontwikkeling van het landmachtuniform sinds 1940, zowel  voor wat betreft de veldtenues als de dagelijkse tenues. De inrichtingswerkzaamheden zijn in volle gang. De "Generaalskamer" beneden is ook nog niet klaar, maar we vorderen gestaag.

SCHENKINGEN ZIJN WELKOM

Huisvlijt

Ons museum bezit een groot aantal uniformen, uitrustingstukken, dokumenten en wapens vanaf de Slag bij Waterloo in 1815. Toch stellen wij het nog steeds op prijs, als mensen, bijvoorbeeld nabestaanden van gewezen militairen, bereid zijn ons museum met een schenking te bevoordelen. Het museum wil graag met die mensen in contact komen. Geschikte spullen krijgen een plaats in onze expositieruimtes. Bezoek ons museum en contacteer onze museumconservator.  Meer informatie? Bel ons museum 0343-517588 of de heer Stan Klijnhout 0633745554.

MUSEUM MILITAIRE TRADITIE VANAF 1 JUNI WEER OPEN

Vanaf 1 juni a.s. is Museum Militaire Traditie weer open voor bezoekers, zij het onder voorwaarden.

Bezoekers dienen zich van te voren schriftelijk via onze website aan te melden. Zij dienen aan te geven, wanneer zij het museum willen bezoeken. Daarnaast moeten zij hun naam. adres en telefoonnummer opgeven.

Komen zij met meerdere personen, dan moeten ook hun namen, adressen en telefoonnummers worden opgegeven. Het museum zorgt ervoor, dat het juiste aantal entreebewijzen bij de receptie klaar ligt.

Verder verwacht het museum van bezoekers, dat zij zich in het museum aan de regels houden die bij de entree op borden zijn weergegeven.     

Museum Militaire Traditie

Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen

neem contact op

Telefoon: 0343-517588
info@museummilitairetraditie.nl