TENTOONSTELLINGEN

Het museum beschikt over een vaste collectie, waarvan een groot deel geëxposeerd wordt. Dit materiaal wordt regelmatig gewisseld met in het depot opgeslagen materiaal.

Daarnaast richt het museum drie maal per jaar een zogenaamde wisseltentoonstelling in. Specialistische exposities, waarvan de inhoud gelieerd is aan die van de vaste collectie. Met deze specialistische wisseltentoonstellingen bieden wij ook verzamelaars de gelegenheid om hun materiaal in de door ons daarvoor beschikbaar gestelde vitrinekasten tentoon te stellen.

Voor 2020 staan twee (wissel)tentoonstellingen in de planning. De eerste betreft "De vrouw in de krijgsmacht", de tweede "De Dienstplicht".

THEMA EXPOSITIE KONINKLIJKE MARINE

De thema-expositie "Koninklijke marine" poogt een inzicht te geven in de uniformering van de militairen van dit krijgsmachtdeel door de jaren heen en onder de verschillende omstandigheden die voorkwamen en voorkomen.

Lees meer

WISSELTENTOONSTELLING "GUUS HAGERS, VERGETEN OORLOGSHELD" TOT MEDIO APRIL 2020

Met de wisseltentoonstelling "Guus Hagers, vergeten oorlogsheld" haalt Museum Militaire Traditie een held uit het vergeetboekje. Hagers was tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de topvliegers bij het legendarische 18th Netherlands East Indies Squadron. Hij is twee maal onderscheiden met het Vliegerkruis en heeft maar liefst 102 oorlogsmissies gevlogen met de B-25 Mitchell bommenwerper. De tentoonstelling behandelt de oorlogsperiode 1939-1949 in Nederlands-Indië. De bezoeker krijgt aan de hand van 150 foto's een overzicht van de strijd in onze voormalige kolonie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Japanse bezetting. Ook komen de politionele acties aan de orde. Bij het inrichten van de tentoonstelling is gebruik gemaakt van nooit eerder vertoonde foto's en filmopnamen, die door Hagers zelf zijn gemaakt. De expositie wordt ondersteund met een "Expotour". Deze maakt het bezoekers mogelijk in het museum de honderdvijftig verhalen achter de foto's te lezen. Klik hier voor de website van de tentoonstelling.

Deze wisseltentoonstelling is nog te zien tot medio april 2020

 

TOT HALF MEI 2020 WISSELTENTOONSTELLING "NEDERLAND 75 JAAR BEVRIJD"

Vanaf september 2019 vieren we, dat we 75 jaar geleden bevrijd zijn. Overal in het land zullen historische musea tentoonstellingen organiseren, waarin bij dit heugelijke feit wordt stil gestaan. Ook Museum Militaire Traditie draagt zijn steentje bij. Op 25 mei is de wisseltentoonstelling "NEDERLAND 75 JAAR BEVRIJD" gestart. Hoe zagen de soldaten eruit die ons moedig verdedigden, toen de Duitsers ons land onverhoeds binnenvielen? En wie waren degenen die ons uiteindelijk van de brute bezetter bevrijdden?

Bij de tentoonstelling hoort een boekje met achtergrondinformatie. Het is bij de kassa te koop voor EURO 1,00.

Deze wisseltentoonstelling loopt nog tot half mei 2020

 

Museum Militaire Traditie

Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen

neem contact op

Telefoon: 0343-517588
info@museummilitairetraditie.nl