WISSELTENTOONSTELLING "VROUWENKORPSEN IN DE KRIJGSMACHT" IN VOORBEREIDING

Het museum bereidt zich voor op de inrichting van de wisseltentoonstelling "Vrouwenkorpsen in de krijgsmacht". Vrijwel iedereen heeft wel eens van de Marva, Milva en Luva gehoord. Het waren speciale militaire korpsen voor vrouwen, die op die manier een steentje konden bijdragen aan de krijgsmachtactiviteiten. Meevechten met de mannen was  daarbij uitgesloten. De vrouwen faciliteerden de vechtenden als administrateur, vcerpleegster en dergelijke. Zo ging dat in een tijd, dat de vrouwenemancipatie nog nauwelijks in zicht was. Die kreeg pas zijn beslag in de jaren na het opheffen van de vrouwenkorpsen in 1982. Het heeft nog tot midden negentiger jaren van de vorige eeuw geduurd, voordat de volledige gelijkwaardigheid van vrouw in de krijgsmacht werkelijk was gerealiseerd.

De tentoonstelling laat aan de hand van uniformen, uitrusting en foto- en filmmateriaal de hierboven geschetste ontwikkelingen zien.

Nadere informatie volgt

 

Museum Militaire Traditie

Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen

neem contact op

Telefoon: 0343-517588
info@museummilitairetraditie.nl