SCHENKINGEN ZIJN WELKOM

Ons museum bezit een groot aantal uniformen, uitrustingstukken, dokumenten en wapens vanaf de Slag bij Waterloo in 1815. Toch stellen wij het nog steeds op prijs, als mensen, bijvoorbeeld nabestaanden van gewezen militairen, bereid zijn ons museum met een schenking te bevoordelen. Het museum wil graag met die mensen in contact komen. Geschikte spullen krijgen een plaats in onze expositieruimtes. Bezoek ons museum en contacteer onze museumconservator. Meer informatie? Bel ons museum 0343-517588 of de heer Stan Klijnhout 0633745554.

BOEK EEN
BEZOEKARRANGEMENT!

Meer weten over over ons museum èn de Heerlijkheid Rijsenburg, waar ons museum onderdeel van uitmaakt? Boek dan een bezoekarrangement. Het bestaat uit:

– ontvangst in het museum met koffie/thee/ limonade en een lekkernij

– rondleiding door het museum

– rondleiding/ wandeling rond het historische Kerkplein met verwijzing naar wetenswaardigheden uit de eeuwen geschiedenis van de Heerlijkheid Rijsenburg

Het arrangement kost EURO 10,00 per persoon.

Donateurs en veteranen betalen 5,00 EURO

RESERVERING VERPLICHT!. Reserveren via 06-33745554 (Stan Klijnhout)

MUSEUM MILITAIRE TRADITIE
BESTAAT AL VIJFTIG JAAR

Wist u, dat Museum Militaire Traditie al vijftig jaar bestaat? De basis voor dit museum werd ooit gelegd door Piet en Jaap van der Burg, een vader en zoon met een passie voor het verzamelen van militaria. Sinds de jaren tachtig is hun collectie ondergebracht in een stichting en in de loop der jaren flink uitgebreid. Ondanks het feit, dat de stichting geen rijks- of gemeentesubsidie ontvangt en volledig afhankelijk is van donaties en entreegelden, is het bestuur er in geslaagd het museum in stand te houden. De afgelopen twee jaar heeft de vaste tentoonstelling een ingrijpende update ondergaan. Het onderstaande filmpje gemaakt door een medewerker van het AD geeft u een indruk van wat er in het museum zoal te zien is.

MUSEUM MILITAIRE TRADITIE

Van Rijckevorselstraat 2
3972 ER Driebergen

NEEM CONTACT OP

Telefoon: 0343-517588
info@museummilitairetraditie.nl