Wisseltentoonstelling “MOOIE PAKKEN” geopend

Wethouder Gerrit Boonzaaijer opende namens de gemeente deze kleine tentoonstelling, waarin een aantal  oude, unieke, maar vooral mooie uniformen en andere interessante voorwerpen worden getoond. Henk Bresser, mede-samensteller van de tentoonstelling: “Te denken valt aan het parade-uniform van een garde-grenadier en het ceremonieel tenue van een  generaal-majoor van de Koninklijke Landmacht uit 1923. Dat zijn ècht mooie pakken”.

MMT-bestuursvoorzitter Jan-Pieter de Rooij, zelf ooit Kapitein-Luitenant ter Zee, vult enthousiast aan: “Dat geldt ook voor het vice-admiraalstenue van de Koninklijke Marine, helemaal compleet met de broodjes (gouden schouderstukken), inclusief bijpassende sabel”. Zeer bijzonder in de expositie is het korporaalsuniform van de Cadettenschool uit Alkmaar. “Het stamt uit 1898”, zegt bestuurslid Stan Klijnhout, “Die school was toentertijd de tweejarige vooropleiding van de Koninklijke Militaire Academie. In 1924 is zij opgeheven. Dus een uniform van deze club is zeer zeldzaam”. Dat geldt zeker ook voor het “mooie pak” van de generaal Kruls. Hij was hoofd van het Militair Gezag, zeg maar een soort onderkoning van het deels bevrijde Nederland in 1944-1945, toen de Nederlandse regering, inclusief onze koninklijke familie zich nog veilig in Londen bevond. “Het is een unicaat. De maarschalkstaven op het uniform werden tot 1956 uitsluitend uitgereikt aan de viersterrengeneraal en Kruls was er zo een”, zegt Henk Bresser. Het Nederlandse leger kent overigens sinds 1914 de rang van veldmaarschalk als hoogste militair niet meer. Prins Frederik, de tweede zoon van koning Willem I, heeft als laatste van 1840 tot 1881 deze rang vervuld.

De expositie toont niet alleen mooie pakken, maar ook een aantal stoffen hoofddeksels. Daaronder een aantal zeldzame, waaronder een officierssjako van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) van rond 1870. In de vitrines kunnen de bezoekers verder diverse andere mooie hoofddeksels bewonderen, zoals kolbakken, sjako’s en kepies. Fraai is ook een uitstalling van diverse in de Nederlandse krijgsmacht door de eeuwen heen gebruikte blanke wapens, zoals een cavaleriesabel uit 1814.